Generelle betingelser ved leie av bolig gjennom primaitalia.no

ANSVARLIG BESTILLER Den som foretar bestillingen og som all korrespondanse og fakturaer er adressert til, er ansvarlig for bestillingen. Ved en bestilling garanterer man for at man har myndighet til å akseptere bestilling på vegne av resten av reisefølge.

PRIMAITALIA.NO AS SIN ROLLE Primaitalia.no AS er agent for flere utleiefirmaer i Italia, og opptrer dermed som mellomledd for utleie av ferieboliger i Italia. Alle utleiefirmaene er registrerte italienske firmaer som følger de reglene som gjelder for utleie av ferieboliger i Italia, og er ansvarlige for boligen, innsjekk, utsjekk og generell oppfølging under oppholdet. Dokumentet for å ha rett til å overta boligen (voucher) vil være utstedt fra ett av disse utleiefirmaene.

PRISER Våre priser oppdateres jevnlig, men grunnet svingninger i euro-kursen kan det forekomme endringer fra oppgitt pris på våre nettsider. Når bestillingen er bekreftet er partene i utgangspunktet bundet av den avtalte pris, men ved en endring i eurokurs fra depositum til restbeløp har primaitalia.no anledning til å justere restbeløpet tilsvarende. Det er 3% av leiekostnad i bestillingsgebyr som ikke er inkludert i leieprisen. Depositum på 30% + bestillingsgebyr må være betalt innen 24 timer etter bestilling for at bestillingen skal være gyldig. Restbeløp betales senest 60 dager før leieperioden starter.  

EKSTRA KOSTNADER Vær oppmerksom på at eventuelle ekstra kostnader (rengjøring, forbruk, sikkerhetsdepositum etc.) enten betales på stedet eller på forhånd i henhold til prisene som er oppført på husets hjemmeside. Ytterligere informasjon vil bli spesifisert i oppholdsbeviset som følger huset. Det er også mulig at det for enkelte boliger er ekstra kostnader som f.eks rengjøring i forbindelse med covid-19 eller obligatorisk avbestillingsforsikring.

ANTALL PERSONER Boligen er kun for oppgitt antall personer. Antallet personer som bor i boligen må ikke overstige maksimal innkvartering angitt i boligens beskrivelse. Vennligst gi beskjed til Primaitalia.no dersom det er endringer i reisefølget senest 8 uker før ankomst.

SIKKERHETSDEPOSITUM Et sikkerhetsdepositum kreves på de fleste utleiesteder. Slike depositum er informert om på hjemmesiden til boligen på primaitalia.no. Depositumet betales enten på forskudd i form av en forsikring, ved bestilling eller kontant i euro ved ankomst direkte til den lokale representanten. Sikkerhetsdepositum refunderes dersom ingen skade har skjedd på boligen eller inventaret.

SKADE Enhver skade, eller årsak til bekymring lagt merke til i boligen, skal meldes innen 48 timer til den lokale representanten. Primaitalia.no AS er agent for utleiefirmaet av boligen, og gjestene er ansvarlige for boligen eller for skader de eventuelt skulle påføre eiendommen overfor eier av boligen. Primaitalia.no AS er ikke ansvarlige eller vil påta seg noe ansvar i situasjoner der skader skulle oppstå.

RYDDING Boligen og dens inventar må være ryddet av beboerne før avreise. Søppel skal fjernes, og kjøleskapet skal tømmes. Håndklær bør være igjen på badegulvet og sengetøy bør fjernes fra sengene. Kjøkkenet må gjøres rent.

OM INFORMASJON PÅ PRIMAITALIA.NO All informasjon om boligene på Primaitalia.no sine nettsider er skrevet den tro at det er korrekt, men dens nøyaktighet er ikke garantert. Vi avslår ethvert ansvar for eventuelle endringer foretatt av utleier uten vår viten. Vi vil varsle kundene om eventuelle endringer i en bolig eller i et område så snart vi blir gjort oppmerksomme på det av våre partnere.

VED MANGLER Hvis man ved ankomst til boligen finner forhold som avviker vesentlig fra vår beskrivelse av boligen, skal du kontakte den lokale representanten så snart som mulig. Ved mindre problemer kan dette enklest løses på stedet (manglende bestikk, dårlig rengjøring etc), og kun hvis dette ikke gir ønsket resultat bør du kontakte Primaitalia.no.

KLAGER Alle kunder har rett til å klage på en bolig som er leid gjennom Primaitalia.no. Eventuelle klager bør først fremlegges for den lokale representanten slik at det er mulig å rette opp eventuelle misforståelser eller mangler. Dette må gjøres innen 48 timer etter at man har oppdaget feilen. Hvis dette ikke fører frem skal du kontakte Primaitalia.no innen 48 timer med en skriftlig henvendelse på info@primaitalia.no slik at vi kan finne en tilfredsstillende løsning. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til tap av retten til senere kreve erstatning.

OPPBEVARING AV VERDISAKER Kunden er selv ansvarlig for oppbevaring av verdisaker under sitt opphold i boligen.

ANGRERETT Når du gjennom Primaitalia.no leier bolig i Italia er det ikke angrerett som følge av
Angrerettloven § 19, b: Unntak fra og begrensninger i angreretten.
Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for
b) enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom.

ENDRING AV BESTILLING Hvis man ønsker endringer etter at bestillingen er bekreftet, vil Primaitalia.no gjøre sitt ytterste for å imøtekomme disse. Eventuelle endringer, dersom de blir akseptert av utleier, vil innebære en fast kostnad på Euro 80.00. Hvis man ønsker å endre til en mindre variant av samme bolig som er reservert, vil dette medføre et gebyr på 10% av totalpris på opprinnelig bolig.

FORCE MAJEURE Primaitalia.no gir ikke kompensasjon for ulemper som følge av akutte problemer som oppstår i boligen som f.eks midlertidig brudd på strøm, insekter, varmt vann, oppvarming og air condition. I tilfeller der Primaitalia.no er tvunget til å kansellere kundens bestilling av grunner utenfor vår kontroll, eller på grunn av force majeure, vil vi i samråd med kunden forsøke å finne en ny bolig med de samme fasilitetene som den opprinnelig bestilte boligen. Er prisen på den nye boligen mindre, vil Primaitalia.no ordne med tilbakebetaling i favør av kunden lik forskjellen. Hvis prisen på det nye stedet overstiger 10% av summen betales differansen av kunden.

AVBESTILLINGSRUTINER Avbestilling, selv om den blir erstattet av en annen, vil medføre følgende gebyr:

• Inntil 60 dager før begynnelse av leieperioden: 30% av totalbeløpet pluss bestillingsgebyr

• Mellom 59 og 30 dager før begynnelse av leieperioden: 60% av totalbeløpet pluss bestillingsgebyr

• Mellom 29 og 15 dager før begynnelse av leieperioden: 80% av totalbeløpet pluss bestillingsgebyr

• Under 14 dager før begynnelse av leieperioden: 100% av totalbeløpet pluss bestillingsgebyr

• Ikke oppmøte ved begynnelsen av leieperioden: 100% av totalbeløpet pluss bestillingsgebyr

Avbestilling skal gjøres skriftlig pr mail til booking@primaitalia.no på en arbeidsdag (man-fre, 10-16) før ankomst. Dagen for skriftlig avbestilling vil inngå i beregningen av gebyret.

primaitalia.no AS/2022

Tilbake til forsiden