Slik bestiller du

FORESPØRSEL OG RESERVASJON
Send en uforpliktende forespørsel for å sjekke om en bolig er ledig, enten gjennom reservasjonsskjemaet, på mail eller telefon 21 45 23 94.

BESTILLING
Hvis boligen er ledig, vil du motta en mail om dette innen 24 timer. Dersom du ønsker å bestille boligen, må du innen 48 timer returnere et vedlagt bestillingsskjema og betale et depositum til primaitalia.no. Er ikke dette mottatt av primaitalia.no innen 48 timer, vil reservasjonen automatisk bli kansellert og du mister retten til boligen. Når bestillingsskjema er returnert og depositum betalt, vil du motta en bekreftelse på din bestilling.

RESTERENDE BETALING
Det resterende leiebeløpet for boligen må betales fra 60-45 dager før leieperioden starter. Manglende betaling innen avtalt tidspunkt vil føre til kansellering av avtalen, og avbestillingsvilkårene vil tre i kraft. Blir boligen bestilt når det er mindre enn 60 dager igjen til leieperioden starter, må hele leiebeløpet betales ved bekreftet bestilling.

PRISER
Våre priser oppdateres jevnlig, men grunnet svingninger i euro-kursen kan det forekomme endringer fra oppgitt pris på våre nettsider. Når bestillingen er bekreftet er partene bundet av den avtalte pris.